Hillbilly´s Kennel

En Stark, Modig & Intelligent Hund

 

 

 

 

 

Utdrag ur Terrierposten Nr3 2001 Av Håkan Axén

Staffordshire Bull Terrier - Bakgrund, Standard och Karaktär

 

Staffordshire Bull Terrier är en hund som onekligen drar blickarna till sig.

"Fulsnygg" är en åsikt som ofta hörs om den.

De lustiga rosenöronen, det breda smilet och de oefterhärmliga rörelserna

gör att man kommer på sig själv med att tänka:

Ar den här hunden vacker eller är den möjligen tvärtom ful?

 

Staffords har sina rötter i Black Country som ursprungligen är ett specifikt kolgruveområde,

men numera ett samlingsnamn för de väldiga gruv- och industriområdena i och runt Birmingham,

Staffordshire och Midlands.

Dessa områden var oerhört tättbefolkade och barnrika och i sådana miljöer var det förstås

ett krav att hundarna var absolut pålitliga och då inte minst mot barn.

Inte för inte kallas de "The Nanny Dog" hemma i England.

Varje ansats till aggressivitet mot människor ledde till att hundarna togs bort helt enkelt.

 

 

Staffordshire Bull Terrier är alltså avlad för tillgivenhet och vänlighet

och användningsområdet är sällskap och utställningar.

På senare år märks allt fler Staffords också i agility och lydnadssammanhang.

Rasen som sådan finns inte före 1935 då Engelska Kennelklubben (KC) godkände namnet och standarden.

KC höll stamboken för inmönstring öppen till 1938

då 617 hundar registrerats under namnet Staffordshire Bull Terrier.

1943 hade antalet vuxit till2.456, snabbt marscherat alltså!

 

 

Bland de inmönstrade hundarna och än idag kan viss ras- eller rastypiskhet märkas.

 

Dels Bullterrier, i vars register tidigare en del av de "nydöpta" Staffordarna funnits, Engelsk mastiff

och Engelsk Bulldog samt sist men inte minst korsningar mellan dessa och troligen några andra raser.

Flera källor anger till exempel Whippet!

Kravet för inmönstring var på den tiden liksom idag inget annat

än art hunden skulle uppfylla standardens krav.

På dessa färg-, storleksmassigt och genetiskt mycket olikahundar

är alltså Staffordshire Bull Terriern byggd.

Med denna förutsättning och den korta tid,i princip från 2a världskrigets dagar ,

som aveln pågått är Staffords inte helt homogen som ras.

Detta har i sin tur gett upphov till talet om olika typert ex terriertyp,

bulltyp men självklart finns det bara en!

 

Märkbart är också att antalet piedfärgade (vit grundfärg med fläckar) hundar successivt minskat.

I debatten kring rasen framförs ibland att terrierblodet är så litet att Staffords snarare borde

tillhöra "Utility Group" än "Terrier Group"!

 

Inmönstringen och den första tidens avelsarbete styrdes av rasstandarden,

men av intresse är att det förelåg ett ursprungligt förslag som bland annat anger den höjd som gäller idag,

nämligen 16 inch. De första 13 åren godtogs emellertid 2 inch högre höjd samt accepterades ståndöron.

Man kan bara spekulera i motiven men visst kan man erkänna att det måste ha underlättat

verksamheten betydligt att ha "svängrum" de första åren?

Kanske var det nödvändigt med tanke på den starka kopplingen till Bullterrier.

Den nya rasen blir snabbt populär, kanske beroende på likheten med den typ av korsningar

som var så vanliga över hela England men nu alltså rumsren med namn, standard och tävlingstillstånd,

Staffords är också en hund för vanligt folk, medel och arbetarklassen om uttrycket tillåts!

I mitten av 1990-talet registrerades 15-16.000 valpar per år

och till detta kommer att många valpar säljs oregistrerade som "pets'

 

 

Karaktär (Av Håkan Axén & Catarina Ericson)

 

Karaktär

 

Staffordshire Bull Terrier är en oerhört tillgiven och vänlig hund som finner sig väl tillrätta i alla miljöer.

Genom sin låga, breda profil skiljer den sig från de andra "bull"raserna och upplevs aldrig hotande

och det översvallande kroppsspråket, där alla kroppsdelar deltar, avväpnar den mötande omedelbart.

Den är absolut pålitlig och även om ungarna slåss och leksakerna ryker i luften

så är det under en Staffes värdighet att deltaga på annat sätt än att lägga sig i vägen.

När det gäller att kela och kramas är dom fullfjädrade

och om man inte aktar sig blir man tvättad ordentligt av deras rejäla tunga!

Det är inte svårt att förstå smeknamnet "Nanny Dog".

Hundarna är mycket nyfikna av sig och mycket lättlärda om än något envisa.

Minnet är utmärkt och det som en gång är inlär sitter som berget.

Ibland "tröttnar" dock en Staffe och man möts av en blick som fritt översatt betyder "släng dig i väggen".

Då gör man klokast i att sluta!

Staffordshire Bull Terrier är fysiskt mycket starka och tåliga men man måste se upp med deras

stora förmåga att inte visa smärta eller obehag.

En Stafford har alltså lika ont som andra hundar men visar det inte på samma sätt.

Klokt är därför att ofta se över sin hund efter "småskavanker".

Sträng kyla klaras inte så bra för den korta pälsen sätter vissa gränser,

likaså är kallt strilande höstregn inget favorit-väder.

Rasen har ingen specifik rassjukdom utan kan generellt sägas vara mycket frisk.

Tikarna, grunden i all uppfödning,är utmärkta mammor med alla naturliga instinkter kvar.

Sammanfattningsvis kan Staffords karaktäriseras som en särpräglad familjehund.